Disclaimer

BurgtBouw heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. BurgtBouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Burgtbouw garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor, het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door BurgtBouw gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor BurgtBouw op geen enkele wijze verantwoordelijk is. BurgtBouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Burgtbouw de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website waaronder de scripts, plaatjes, code en dergelijke te dupliceren en/of te gebruiken voor commerciƫle doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van BurgtBouw.

Contactgegevens

Hendrik Mesdagstraat 6 , 5753 DA DEURNE
Postbus 289, 5750 AG DEURNE

T. 0493 - 315050
F. 0493 - 320410
E. info@burgtbouw.nl

KvK 17259016
BTW NL8210.57.273.B01

Keurmerken

Top